Gården, jordene og historien bag

Adresse:Sdr. Donbæk
Vrangbækvej 95
9900 Frederikshavn

Sdr. Donbæk er idag ejet af Birthe og Freddy Jensen.

Sdr. Donbæk blev i 1956 købt af Lindhardt og Esther Christiansen, Birthe`s forældre. Senere overtog Birthes broder Freddy Christiansen gården og i 1985 blev Freddy og Birthe Jensen ejere af stedet.

Der hører 44 ha jord til bedriften som oprindeligt havde en besætning af malkekøer og grise.

Stuehuset er registreret første gang i 1824, men kan meget vel have eksisteret noget før i en eller anden udformning. I 1985 og 1991 blev stuehuset renoveret. I 1997 blev Garage og værkstedsbygning nyopført og senere i 2002 blev stuehusets første sal totalrenoveret. I den hårde vinter i 2010 kollapsede den i 1976 nyopførte ladebygning. I forbindelse med opførelse af ny ladebygning blev den gamle kostaldbygning nedlagt. Den nye lade blev opført i samme stil som øvrige bygninger og indeholder løsdriftstald for kreaturerne.

For at bevare landbomiljøet drives gården i dag med fedekvæg (”Blonde Aquitaine”), islandske heste, får, høns, hunden Charlie og nødvendige katte.

Jordene ligger i et flot kuperet terræn der bl.a. indeholder engarealer, bøgeskov og et område med 62 gravhøje fra den keltiske jernalder.

Fra bakkerne er der udsigt over Frederikshavn by og Kattegat.

Gårdspladsen:

Stuehuset:

Dammen:

Udsigt: